Siyasi və iqtisadi stabillik

 • Ötən son 10 ildə ÜDM və xarici ticarət həcmi iki dəfə artmışdır;
 • Strateji valyuta ehtiyatları 16,3 dəfə artmışdır;
 • Azərbaycanın xarici borcu ÜDM-in yalnız 20,4% -ni təşkil edir;
 • Büdcə kəsiri təxminən 0,4%-dir (2016-cı il göstəricisi);
 • Azərbaycan regionda ən yüksək kredit reytinqinə malikdir (Standard & Poor – BB+, Moody’s- Ba1, Fitch – BBB-);
 • 138 ölkə arasında 37-ci rəqabətli iqtisadiyyata malikdir (Dünya İqtisadi Forumunun Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı 2016-2017);
 • Dünya Bankının Biznes Bələdçisinə (2017) əsasən 65-ci yeri tutur;
 • İctimai təhlükəsizlik, yaxşı idarəetmə və siyasi sabitlik Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq biznes cəmiyyəti tərəfindən ən arzu olunan xüsusiyyətlər kimi qeyd edilmişdir (Dünya İqtisadi Forumunun Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı 2016-2017);
 • 1995-ci ildən etibarən 220 milyard ABŞ dolları dəyərində investisiya qoyulmuşdur.

          Cəlbedici investisiya mühiti

 • İnvestisiya təşviqi sxemləri;
 • Xarici investisiyalarda məhdudiyyətin olmaması;
 • Yerli məzmun tələbinin olmaması;
 • Dövlət orqanları və qurumları tərəfindən biznes yoxlamalarının olmaması;
 • Xarici investisiyanın təşviqi və qorunması üzrə bütün əsas çoxtərəfli sənədlərə tərəfdir;
 • Xarici ölkələrlə 47 ikitərəfli investisiya müqaviləsi və 51 ikiqat vergitutmaya dair müqavilə mövcuddur;
 • Dövlət orqanları tərəfindən 450-dən artıq elektron xidmət göstərir.

          İslahatçı iş mühiti

 • İxrac və investisiyaların təşviqinə yönəlmiş bir sıra əsas islahatlar;
 • 2016-cı ildə Prezident tərəfindən başlanılmış Strateji yol xəritələri vasitəsilə həyata keçirilən yeni iqtisadi islahatlar;
 • Dünya Bankının 2009 və 2015-ci illər üzrə Biznes Bələdçisinə əsasən dünyada ən yaxşı biznes tənzimləyicisi olan islahatçılardandır;
 • ASAN e-viza sistemi vasitəsilə turizmə və biznesə giriş yaxşılaşdırılmışdır;
 • Az maneəli hökumət tənzimlənməsi;
 • Qonaqpərvər işgüzar mühitin və qanunvericilik islahatlarının gücləndirilməsi “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” milli inkişaf konsepsiyasının əsas prioritetləri arasındadır.

         Zəngin resurslar

 • Dünyada mövcud 11 iqlim zonasından 9-una malikdir;
 • Kompleks geoloji struktur və mineralların müxtəlifliyi;
 • Böyük neft və qaz yataqları;
 • Qara və əlvan, nadir metallar;
 • Əlvan minerallar və tikinti materialları.

         Mükəmməl şəbəkə

 • Avropanın cənub-şərq sərhədində yerləşərək Avropa və Asiya arasında təbii körpü rolunu oynayır;
 • İki əsas qlobal iqtisadiyyatı – Çin və Avropanı birləşdirən əsas marşrut olan Trans-Xəzər Şərq-Qərb ticarəti və tranzit koridoru (uzunluğu 4,200 km, tranzit müddəti 12-14 gün) üzərində yerləşir;
 • Xəzər regionu üçün ən böyük hava limanı, dəniz limanı və dəmir yolu şəbəkəsi olan logistika mərkəzidir;
 • 270 milyon istehlakçısı və ÜDM-i 1,6 trilyon ABŞ dolları dəyərində olan MDB və Gürcüstan bazarlarına azad çıxış;
 • 4 saatlıq uçuş müddətində dünya istehlakçılarının təxminən 50% -ini əhatə edən 50 ölkəyə çıxış.

         Təcrübəli işçi qüvvəsi

 • Əhalinin təxminən yarısı iqtisadi cəhətdən aktivdir, 2016-cı ildə ümumi əmək qüvvəsi 5 milyona çatmışdır;
 • Regionda ən yüksək məşğulluq göstəricilərindən biridir (95%);
 • Məşğulluğun əsas hissəsi özəl sektorun payına düşür (75,4%);
 • Yüksək savadlılıq səviyyəsi 99,8%-dir;
 • İllik olaraq universitet və digər ali təhsil müəssisələrini bitirən 30,000-ə yaxın tələbə var;
 • 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində ən yaxşı universitetlərdə oxuyan çoxsaylı azərbaycanlı tələbə var;
 • Araşdırmalar mərkəzi, Milli Elmlər Akademiyası,  54 universitet və 113 ilkin peşə təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti iqtisadi inkişafın elmi və insan resursları  komponentini təmin edir.

         Sürətli inkişaf edən infrastruktur

 • Bölgədə ən müasir nəqliyyat infrastrukturu ;
 • 8,000 km-i son 10 ildə inşa edilmiş 19,000 km uzunluğunda yollar;
 • 6 beynəlxalq hava limanı – Bakı bölgədə ən böyük beynəlxalq hava limanıdır;
 • İllik gücü 10-11,5 milyon ton yük olan və Bakıdan 60 km cənubda Ələt şəhərində yerləşən yeni beynəlxalq dəniz limanı;
 • Uzunluğu 2,000 km-dən artıq dəmir yolu xətti, Avropa və Asiyanın dəmir yolu sistemləri birləşdirən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin inşası davam edir.