Kateqoriya A – Şirkətlər (onların filial və nümayəndəlikləri) – AZN/illikÜmumi Yığıncaqda bir səs hüququ

 • Bütün aylıq tədbirlərdə 2 yüksək vəzifəli nümayəndənin pulsuz iştirakı
 • Palatanın veb-saytında şirkətin loqosunun yerləşdirilməsi
 • Palata tərəfindən təşkil edilən tədbirlərdə təbliğat/tanıtım yönümlü materiallardan istifadə etmək imkanı
 • Müştərilərini Palatanın pulsuz tədbirlərinə dəvət etmək imkanı
 • Üzvlərin tədbirlərinin təşviq edilməsinə dair dəstək göstərilməsi

Kateqoriya B – Şirkətlər (onların filial və nümayəndəlikləri), kiçik və orta sahibkarlar, qeyri-kommersiya təşkilatları, təhsil müəssisələri – AZN/illik

 •  Ümumi Yığıncaqda bir səs hüququ
 •  Bütün aylıq tədbirlərdə 1 nümayəndənin pulsuz iştirakı
 •  Palatanın veb-saytında şirkətin loqosunun yerləşdirilməsi
 • Palata tərəfindən təşkil edilən tədbirlərdə təbliğat/tanıtım yönümlü materiallardan istifadə etmək imkanı
 • Müştərilərini Palatanın pulsuz tədbirlərinə dəvət etmək imkanı
 • Üzvlərin tədbirlərinin təşviq edilməsinə dair dəstək göstərilməsi