Komitənin sədr müavini
Komitənin sədri
Komitənin sədr müavini

Vergi, Hüquq və Maliyyə Komitəsi ən yaxşı təcrübələri bölüşmək, Azərbaycanın vergi, qanunvericilik və maliyyə sistemindəki mövcud problemləri müzakirə etmək üçün biznes icmasına bir platform təqdim edir. Komitə vergi, hüquq, maliyyə sahəsindəki dəyişiklikləri barədə düzgün məlumat əldə etmək, habelə dövlət-özəl dialoq vasitəsilə biznes mühitini daha da yaxşılaşdırmaq üçün müvafiq dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq edir. Komitə missiyasını reallaşdırmaq üçün məlumat sessiyaları, iclaslar, seminarlar təşkil edir.

Bütün Komitə tədbirləri ictimaiyyət üçün açıqdır.

Tədbirlər